กัปตัน มิ้ง

กัปตัน มิ้ง Fan Festival bnk 48 โอตะขาแข็ง ! 2วิจารณ์แซด Fan Festival bnk 48 โอตะขาแข็ง ! 10 วันก่อน มิ้ง จะบอกว่าแท้ง พีคเลย แม่นเหมือนตาเห็น!