ชเว จอง วอน

1980 การควบคุมปฏิบัติการของพรรคของคิม จ็อง-อิลได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เขาได้รับตำแหน่งอาวุโสในโพลิตบูโร คณะกรรมาธิการทหารและเลขาธิการพรรค เมื่อเขาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาประชาชนสูงสุดที่เจ็ดในเดือนกุมภาพันธ์ ค. 1983 ซึ่งคร่าชีวิตเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ที่ไปเยือน 17 คน รวมทั้งสมาชิกรัฐมนตรีสี่คน และอีกครั้งในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค. 1968 แม้ว่านางซ็อง ฮเย-ริม จะมีสามีอยู่แล้วก็ตาม นางซ็อง ฮเย-ริม ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกแก่คิม จ็อง-อิล เมื่อค. 1983 เมื่อคิม จ็อง-ชเว จอง วอน ได้ขึ้นเป็นผู้นำของเกาหลีเหนือแล้ว ได้แต่งตั้งให้นางโค ย็อง-ฮีเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งและหมายมั่นที่จะผลักดันให้ คิม จ็อง-นัม บุตรชายคนโตได้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือต่อไป โดยคิม จ็อง-อิลแต่งตั้งให้บุตรชายคิม จ็อง-นัม ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลเมื่อค.

2009 มีการรายงานว่าคิม จ็อง-อิล เลือกบุตรชายคนสุดท้องของตนคือ คิม จ็อง-อึน ให้เป็นทายาทปกครองเกาหลีเหนือต่อไป ในเดือนพฤษภาคม ค. Korean leader Kim dead: state TV”. BBC News – N Korean leader Kim Jong-il dies”. NKorea prints photos of heir apparent Kim Jong Un”. Biography of the Dear Leader Kim Jong Il”.

Archived from the original on 12 June 2008. Pyongyang: Foreign Languages Press, 1998, p. Korea North General Secretary Kim Jong Il. Leaders and their followers in a dangerous world: the psychology of political behavior. The Kims’ North Korea”, Asia Times, 4 June 2005. Under the Loving Care of the Fatherly Leader, New York: St. Kim is a baby rattling the sides of a cot”, Guardian Unlimited, 30 December 2002.

North Korea’s dear leader less dear”, Fairfax Digital, 19 November 2004. Fake ashes, very real North Korean sanctions”, Asia Times Online, 16 December 2004. Famine and Reform in North Korea”. Famine in North Korea: Markets, Aid, and Reform. North Korea Agriculture”, Federal Research Division of the Library of Congress.

North Korean Targets” Federation of American Scientists, 15 June 2000. North Korea’s Military Strategy”, Parameters, U. Kim Jong-il’s military-first policy a silver bullet”, Asia Times Online, 4 January 2007. North Korea’s Capitalist Experiment”, Council on Foreign Relations, 8 June 2006. On North Korea’s streets, pink and tangerine buses”, Christian Science Monitor, 2 June 2005. Inside North Korea: A Joint U.