ซง ฮเย-กโย

Song Joong-ki at Style Icon Asia 2016. 2560 Blossom Entertainment และ UAA ต้นสังกัดของทั้งคู่ ซง ฮเย-กโย ในวันที่ 31 ตุลาคม พ. 102 เมืองชุนชอน ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.

Werewolf Boy’ gets real: Actor Song Joong-ki talks about his phenomenal year”. Asia Times”, Asia Times, 15 April 2016. SBS gives double dose of medical drama”. Canine movie star breaks more hearts in sequel”.

Song Joong-ki book on facial grooming to go on sale in Taiwan”. KBS TV series “Sungkyunkwan Scandal” press conf – Part 1″. Song Joong-ki says will suggest Micky bed scene if ratings fall”. TV special of Song Joong-ki’s Japan trip to air next month”.

Still cuts unveiled for film starring Song Joong-ki, Han Ye-seul”. Song Joong Ki Charms Reporters at ‘Love and Cash’ Press Preview”. Indecisive ‘Penny Pinchers’ banks on wrong formula for love”. Song Joong-ki cast in new historical drama”.

Song Joong-ki Migrating into Movies with Romantic Comedy”. Song Joong Ki Donates Profits Earned From Narrating”. Song Joong-ki to donate to needy”. Putting warm, fuzzy spin on Mother Nature”. Song Joong Ki Narrates Penguin Documentary Movie”. Song Joong-ki to hit the road for fan meetings in Asia next week”.