ดู ดาว เสาร์

1 วัน 8 ชั่วโมง 53 นาที 6. 2″ ออกปฏิบัติภารกิจ ยานลำนี้ได้โคจรผ่านเอนเซลาดัสในระยะห่างที่ใกล้กว่าวอยเอจเจอร์ 1 ที่ 87,010 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค. ดู ดาว เสาร์ กุมภาพันธ์ 9 มีนาคม และ 14 กรกฎาคม ค. La Découverte des satellites de Saturne”.

Identification of a Dynamic Atmosphere at Enceladus with the Cassini Magnetometer. With Remarks on the Construction of Its Ring, Its Atmosphere, Its Rotation on an Axis, and Its Spheroidical Figure, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. Enceladus named sweetest spot for alien life”. Saturn’s Enceladus Moves to Top of “Most-Likely-to-Have-Life” List”. Description of a Forty-feet Reflecting Telescope, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. New Names for Enceladus, 13 พ. Enceladus: Evolution and Possible Relationship to Saturn’s E-Ring. Satellites of the Outer Planets: Worlds in their own right. Cassini’s Tour of the Saturn System.

Tour de Saturn Set For Extended Play, Spacedaily. Saturn’s Geyser Moon Shines in Close Flyby Views”. Cassini Completes Final Close Enceladus Flyby”. Planetary exploration newsletter Volume 1, Number 36, 23 ธ. This citation will be automatically completed in the next few minutes.

Cassini Dust Measurements at Enceladus and Implications for the Origin of the E Ring”. Cracks on Enceladus Open and Close under Saturn’s Pull”. Cassini Encounters Enceladus: Background and the Discovery of a South Polar Hot Spot”. Enceladus’s global geology as seen by Cassini ISS, Eos Trans. Diapir-induced reorientation of Saturn’s moon Enceladus”. Liquid water on Enceladus from observations of ammonia and 40Ar in the plume.