ตัก บี ร วัน อี ด

2 เมษายน 2561 เวลา 07:ตัก บี ร วัน อี ด น. 18 ปีจนถึง 70 ปี ในการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ. 2493 ถึง 2543 โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชากรประมาณ 42 ล้านคนในปี พ. Raúl Porras Barrenechea, El nombre del Perú, p.

Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, El Perú y sus recursos: Atlas geográfico y económico, p. Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú: Compendio Estadístico 2005, p. Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, El Perú y sus recursos: Atlas geográfico y económico, pp. Tom Dillehay et al, “The first settlers”, p.

Jonathan Haas et al, “Dating the Late Archaic occupation of the Norte Chico region in Peru”, p. Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias, vol. Peter Bakewell, Miners of the Red Mountain, p. Kenneth Andrien, Crisis and decline, pp. Mark Burkholder, From impotence to authority, pp. Scarlett O’Phelan, Rebellions and revolts in eighteenth century Peru and Upper Peru, p.

Timothy Anna, The fall of the royal government in Peru, pp. Paul Gootenberg, Between silver and guano, p. Ulrich Mücke, Political culture in nineteenth-century Peru, pp. David Palmer, Peru: the authoritarian tradition, p.

George Philip, The rise and fall of the Peruvian military radicals, pp. Daniel Schydlowsky and Juan Julio Wicht, “Anatomy of an economic failure”, pp. BBC News, Fujimori: Decline and fall. Oficina Nacional de Procesos Electorales, Segunda Elección Presidencial 2006. Congreso de la República del Perú, Grupos Parlamentarios.