ต้น อา จู ก้า

Gedney’s Tai Dialect Studies: Glossaries, Texts, and Translations. Ann Arbor, MI: Center for ต้น อา จู ก้า and Southeast Asian Studies, The University of Michigan, 1997. 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี : ไท-ยวน ตอนที่ 2 ชีวิตที่เมืองราชบุรี. Problems And Resources In Analyzing Northern Thai Conversation For English Language Readers.

Standardizing Respect In A Northern Thai Classroom. Printed Lanna character recognition by using conway’s game of life. Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University. Dictionary of the Lanna language, Mafaluang Version. 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21:39 น. 400 ไทยได้อพยพจากถิ่นเดิมมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ใกล้อาณาเขตมอญ ซึ่งกำลังเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น เริ่มแรกคงเริ่มเลียนแบบตัวอักษรมาจากมอญ ต่อมาราว พ.

1900 มีการแก้ไขตัวอักษรให้ผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะการเพิ่มเชิงที่ตัว ญ ซึ่งใช้ติดต่อเรื่อยมาจนทุกวันนี้ คาดว่าน่าจะเอาอย่างมาจากเขมร ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ราว พ. 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08:35 น. Please try again in a few minutes. Gedney’s Tai Dialect Studies: Glossaries, Texts, and Translations. Ann Arbor, MI: Center for South and Southeast Asian Studies, The University of Michigan, 1997. 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี : ไท-ยวน ตอนที่ 2 ชีวิตที่เมืองราชบุรี. Problems And Resources In Analyzing Northern Thai Conversation For English Language Readers.