ทา มะ ยา กิ นิ กุ

2531 โดราเอมอนได้รับเกียรตินำไปสร้างเป็นบอลลูนขนาดยักษ์ชื่อ “โดราบารุคุง” โดยปล่อยให้ลอยอยู่บนท้องฟ้ามาเป็นเวลานาน 12 ปี และจากนั้นในปี พ. DORAEMON ทา มะ ยา กิ นิ กุ MOVIE 25th_Film History_1st, dora-movie.

DORAEMON THE MOVIE 25th_Film History, dora-movie. 2 ฉบับที่ 18, กุมภาพันธ์ 2545, หน้า 62-76. WPM เจ้าของลิขสิทธิ์โดราเอมอน ได้มาเพราะ กล้า รัก และตั้งใจ, ผู้จัดการออนไลน์, 29 ต. Solar Car Race SUZUKA ’92, spacelan.

Japanese can’t get enough of Doraemon, CNN. 17 มกราคม 2562 เวลา 18:21 น. You can download the paper by clicking the button above. Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link.