ทำ ผม เอง ผม ยาว

20 กันยายน 2561 เวลา 03:08 น. If you ask a software developer what they spend their time doing, they’ll tell ทำ ผม เอง ผม ยาว that they spend most of their time writing code.