บา รอ กั ต แปล ว่า

Male Members coming to Thailand and coming soon. 2 ที่ลังกาเป็นครั้งที่ 4 ที่ประเทศพม่า และนับการสังคายนาที่ประเทศตนเองอีก 2 ครั้ง โดยครั้งสุดท้าย หรือครั้งที่ 6 ในพม่า มีชื่อเรียกว่าฉัฏฐสังคายนา เริ่มกระทำเมื่อวันที่ บา รอ กั ต แปล ว่า พฤษภาคม พ. 20 ปีก่อนเขาตกหลุมรักอริศราโราตั้งแต่แรกเห็น มีความรักให้เธออย่างมากมายจริงจัง ทั้งคู่ย้ายมาอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุข จนกระทั่งหนึ่งปีให้หลังอริสราตั้งท้องลูกคนแรก ร.

Did you miss your activation email? 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. Think well, speaking well, and act well. We reach to God by goodness.

The one who has morality will have happy life in the next world. King Xerxes says : by the favour of Ahuramazda , this Gate of All Nation I built. Much else that is beautiful was built in this Parsa , which I built and my father built. 23 อัฟกานิสถานถูกแบ่งแยกเป็นหลายส่วน ทางเหนืออยู่ภายใต้การควบคุมของอุซเบก ทางตะวันตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิด ทางตะวันออกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์โมกุลและชาวพาซตุนท้องถิ่น เมื่อ พ.

2281 นาดิร ชาห์ เข้ายึดครอง กันดะฮาร์ กัซนี คาบูลและลาฮอร์ ได้ภายในปีเดียวกัน หลังจากนาดิร ชาห์สวรรคตเมื่อ พ. 12 เกิดไฟไหม้มัสยิด เหลือเพียงโดมทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ , มัสยิดได้รับการสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีค. 3 ในจำนวน 14 คนของ โจชิ เป็นหลานแท้ๆ ของเจงกิสข่านผู้ยิ่งใหญ่ ปีค. 1257 บารอกะฮฺ ข่านเป็นผู้ปกครอง โกลเดนฮอร์ด และ ค. ๒๐๗๓ ถูกเสรชาห์ยึดอำนาจได้ ใช้เวลาหาสมัครพรรคพวกนานจึงยึดบัลลังก์กลับมาได้สำเร็จ เป็นนักปกครองที่เข้มงวด ไม่ให้เสรีภาพแก่ผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ ปกครองจนถึง พ. ๒๐๙๙ ขณะอายุ ๑๓ ปี เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดีย เคยย้ายเมืองหลวงไปอยู่ลัคเนาว์ ๑๓ ปี มีเสนาคู่ใจเป็นฮินดูนามว่า ราชามานสิงห์ ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ไม่ได้บีบบังคับชาวฮินดู พุทธ เชนหรือซิกซ์ให้มานับถือศาสนาอิสลามเหมือนกษัตริย์องค์ก่อน ๆ พยายามจะสถาปนาศาสนาขึ้นใหม่แต่ไม่สำเร็จ ปกครองจนถึง พ. ๒๑๔๘ เมื่ออายุ ๓๗ ปี เคยก่อการกบฏต่อบิดาหลายหครั้งแต่ก็ได้รับการให้อภัย มีมเหสีนามว่านูรชาหัน ปกครองจนถึง พ.