ปวด โคน ขา หนีบ

6  เขาว่ามันไปเล่นหูเล่นตากับครูคนหนึ่งจนเมียครูคนนั้นมาด่ามันถึงที่กองขยะนี่เลย  นั่นแหละอีเป็ดมันเลยเลิกเรียน  อีนี่มันร้ายไม่เบาเหมือนกัน        พออีเป็ดมันเดินสะบัดตูดจากไป  คนอื่นๆก็เข้ามาถามพูดคุยกับผม  ปวด โคน ขา หนีบ  ไอ้โลงศพเนี๊ยะ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website หาหมอ.

2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website หาหมอ. The importance of the art of observation, using five senses with an open mind, can never be overemphasized. Gastrointestinal emergencies in older infants and children. Neblet III WW, Pietsch JB, Holcomb Jr GW. Acute abdominal conditions in children and adolescents. When to operate immediately and when to observe.