ฝัน ว่า ตนเอง คลอด ลูก

A Marginal Jew: The roots of the problem and the person. The birth of the Messiah: a commentary on the infancy ฝัน ว่า ตนเอง คลอด ลูก in Matthew and Luke.