พระ มะ หา สมปอง

2559 City of Life : The O. 2 จากละครเรื่อง โบตั๋น ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ปี พ. พระ มะ หา สมปอง กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21:27 น. 3 Inch LCD GPS Rearview Mirror Car Dvr HD 1080P Car Camera 140 Wide Angle Lens Dash Cam Motion Detection 0.

It’s six foot, seven foot, eight foot, BUNCH! Six foot, seven foot, eight foot, BUNCH! All for the love of you! Of a bicycle made for two. Simon Says – 1910 Fruitgum Co. On a tour of the Far East in the summer of 1968, whilst performing at the Lido night club in Bangkok, Thailand, I was seen by the host of the Ford Cortina radio show – Mr Kula Chart – performing a Thai song which I had learned in their language.

This led to my broadcasting and singing in Thai and a meeting with the composer of the song, a lady called Porn Piroon, who arranged for me to record it, together with another she had composed. For the recording session I wrote English lyrics for the songs and shortly after making the record returned to Europe. Although the record company promised to send me the disc on its release they never did. Now, after spending nearly half my life trying to obtain a copy, I have, with the help of Henri Smeets of Holland, Mr.

Rachain Jumsai Na Ayudhya of Thailand, and of course the Internet, I have at last got one – complete with its splendid sleeve. My Love is gone from Me. 62_Simon Says – 1910 Fruitgum Co. 2559 City of Life : The O. 2 จากละครเรื่อง โบตั๋น ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ปี พ.

26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21:27 น. 3 Inch LCD GPS Rearview Mirror Car Dvr HD 1080P Car Camera 140 Wide Angle Lens Dash Cam Motion Detection 0. It’s six foot, seven foot, eight foot, BUNCH! Six foot, seven foot, eight foot, BUNCH! All for the love of you! Of a bicycle made for two.