พรุ่งนี้ อังกฤษ

70 ปี ครั้งนี้ทำหน้าที่ชี้เส้นทางและแนะนำแผน เคยมาสำรวจถ้ำแห่งนี้ร่วมกับนายเวิร์น อันสเวิร์ธ ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนช่วยเหลือเช่นกันโรเบิร์ต ฮาร์เปอร์ นักประดาน้ำอังกฤษ จะเดินทางกลับคืนนี้ โดย รมว. Don’t พรุ่งนี้ อังกฤษ in front of the office, please.

I would like a cup of coffee, please. I would like the red one, please. I ask you to open the window. I ask you to help me with this. I request you to post these letters for me. I would like to ask you to call him for me.

I want to ask you to find his address. I want you to sit down. I would like you to get me a pen. Will you make me a cup of coffee, please? Could you please tell me the way to the airport? Would you kindly lend me the book for two days? Would you be so kind as to post these letters for me?

Do you mind washing this glass? Would you mind closing the door? Would you please translate this sentence for them? Can you help me with this exercise? Will you find the meaning of the word for me?

Would you mind giving me her name? I wonder if you’d lend me the typewriter. I wonder if you could help me with this? I wonder if you would mind checking this work. I wonder if you would mind explaining this sentence. I’m afraid I am not free at that time. I wish I could but I have to hurry back home.