ยาย กู ซ่า

17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:26 น. 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:24 น. 0 นาฬิกาเวลามรณะ10 COUNT12C -Twelve Crysis-วิกฤติการณ์ ไวรัสพันธุ์ซี้ด16. 2561 เดือนมกราคม 2561  เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมีนาคม 2561  เมษายน ยาย กู ซ่า มิถุนายน  กรกฏาคม 2561 งสิงหาคมกันยายน ตุลาคม  พ.

South East side of the Phuket lsland Start from 14. 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับอำเภอ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ อ. 3 เยี่ยมจุดบริการ คณะครู นักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา เพื่อหยุดพักรับประทานกาแฟ และน้ำเย็น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ. 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป. 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้มีความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป. Please forward this error screen to hs21. 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:26 น.

17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:24 น. 0 นาฬิกาเวลามรณะ10 COUNT12C -Twelve Crysis-วิกฤติการณ์ ไวรัสพันธุ์ซี้ด16. 2561 เดือนมกราคม 2561  เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมีนาคม 2561  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน  กรกฏาคม 2561 งสิงหาคมกันยายน ตุลาคม  พ. South East side of the Phuket lsland Start from 14. 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับอำเภอ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ อ. 3 เยี่ยมจุดบริการ คณะครู นักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา เพื่อหยุดพักรับประทานกาแฟ และน้ำเย็น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ. 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป. 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้มีความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป. Please forward this error screen to hs21. 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:26 น. 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:24 น. 0 นาฬิกาเวลามรณะ10 COUNT12C -Twelve Crysis-วิกฤติการณ์ ไวรัสพันธุ์ซี้ด16.

2561 เดือนมกราคม 2561  เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมีนาคม 2561  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน  กรกฏาคม 2561 งสิงหาคมกันยายน ตุลาคม  พ. South East side of the Phuket lsland Start from 14. 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับอำเภอ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ อ. 3 เยี่ยมจุดบริการ คณะครู นักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา เพื่อหยุดพักรับประทานกาแฟ และน้ำเย็น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ.

3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. 2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป. 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้มีความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป. Please forward this error screen to hs21. 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:26 น.