ยิ้ม ฟัน สวย

2561 ฟิล์มได้สมัครเป็นสมาชิก พรรคพลังท้องถิ่นไท ซึ่งมีนาย ชัชวาลล์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน อดีต ส. 2561 เขาได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก พรรคพลังท้องถิ่นไท ซึ่งมี ชัชวาลย์ คงอุดม หรือ ยิ้ม ฟัน สวย เตาปูน และบุตรชายคืออดีต ส. 9 ธันวาคม 2561 เวลา 02:55 น. See how Colgate Bright Smiles, Bright Futures is changing the world, one smile at a time.

We’ve reached more than 1 billion children in 80 countries by offering free dental screenings and education. Rabbit with you on the go with the new “Colgate Adventure Books” App, featuring fun and interactive oral health stories that will help your child develop their taste for reading and learning. Colgate Reaches Children in Need Across the Globe With the Power of a Bright Smile. Throughout the world, many children do not have access to basic dental care and lack the education needed to achieve a healthy smile. Colgate’s commitment to building a lifetime of healthy habits provides children with burgeoning self-esteem and a foundation for success – that’s the Power of a Bright Smile. 900 million children and their families across 80 countries with free dental screenings and oral health education.

Colgate’s multi-cultural educational materials help illustrate how to maintain healthy teeth and gums. In the United States, Colgate’s classroom curriculum reaches nearly nine out of every 10 kindergarten students each year, 3. 5 million children in all 50 states, and more than 10 million children through our mobile dental van grassroots van program. 30 languages and in many countries, have become a part of the permanent school curriculum. In the United States, Colgate’s fleet of mobile dental vans travels to rural and urban communities to provide free dental screenings and oral health education to children in need. Get emails with savings, expert advice and more reasons to smile. You are viewing the US English site.

The following error occurred: You have used invalid syntax. Please contact the webmaster with any queries. 2013 by Krungthep Light Orchestra, All rights reserved. The Miracle Of Smile There are two ways to live your life.

The Miracle Of Smile The other is as though everything is a miracle. In 2000, there was a little dental clinic with only two dental units, not even a panoramic radiography machine. Adisorn Hanworawong has been the firstdentist. Until now, dental clinics under the management by Dr. Adisorn have expanded to 14 branches, thanks to the word of mouth of our patients. At present, we have more than 60 dental units.