ริต้า เจนเซ่น

2550 ต่อมาได้คบหากับนาวิน เยาวพลกุล ตั้งแต่ ปี พ. 2 ริต้า เจนเซ่น – 13 มกราคม พ. 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.

3 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14. 3 เอสดี ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี 18. 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14:20 น. Light the candle and let the essential oil and natural wax melt into a luxuries warm oil. Blow it out and pour onto the desired skin area.

Our natural wax contain Vitamin E, Shea butter, Magnolia extract, Organic Jojoba oil that gives your skin moisturizing and enjoyable treatment. Keep away from children and pets. Keep all objects, including matches and wick trimming out of candle. Do not burn candle for more than 5-6 hours at a time. Organika scented candles, with its highlight extension benefit on massage therapy, you can truly discover the best way to balance your life and soul. Cotton Wick  and infused with Vitamin E, Shea Butter, Magnolia Extract and Organic Jojoba Oil.