สตีฟ โรเจอร์

All Iron Man สตีฟ โรเจอร์ covers from comics. 16 ธันวาคม 2561 เวลา 21:08 น.

2011 อันดับที่สองใน “50 อเวนเจอร์ยอดเยี่ยม” ในปี ค. 2012 และอันดับที่สองใน “ซูเปอร์ฮีโรยอดเยี่ยม 25 คน” ในปี ค. IGN’s Top 100 Comic Book Heroes”. Archived from the original on June 30, 2015. Archived from the original on November 29, 2015. Marvel: Five Fabulous Decades of the World’s Greatest Comics. Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America.

13 ธันวาคม 2561 เวลา 10:19 น. All Iron Man comic covers from comics. 16 ธันวาคม 2561 เวลา 21:08 น. 2011 อันดับที่สองใน “50 อเวนเจอร์ยอดเยี่ยม” ในปี ค. 2012 และอันดับที่สองใน “ซูเปอร์ฮีโรยอดเยี่ยม 25 คน” ในปี ค. IGN’s Top 100 Comic Book Heroes”.