สวิตซ์ วิกิพีเดีย

4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:19 น. Wintertime view of Sent, in the สวิตซ์ วิกิพีเดีย canton of Graubünden. Coat of arms of Kanton Basel-Landschaft.

1999 สวิตเซอร์แลนด์และสหภาพยุโรปได้ ลงนามความตกลงดังกล่าวซึ่งสภาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ได้ให้สัตยาบันความตกลงฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค. 19 – 20 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมลดลงจากร้อยละ 60 ของปี พ. 2001 การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่า 88,533 ล้านฟรังก์ และนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2. 4 คิดเป็นมูลค่า 88,719 ฟรังก์ ขาดดุลการค้า 90. UBS ประเมินว่า เศรษฐกิจสวิสจะเติบโตร้อยละ 1 ในปี ค. The official languages of the Federation are German, French, and Italian.

Romansh is an official language for communicating with persons of Romansh language. The Cantons designate their official languages. Zürich, Switzerland: Verlag Neue Zürcher Zeitung, NZZ libro. How direct democracy makes Switzerland a better place”.