อังกฤษ ป.4

1827 รวมเวลส์เข้าไปด้วยนั้น เป็นรัฐอธิปไตยกระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคม พ. Archived from the original on 2008-02-09. Burns, A Brief History อังกฤษ ป.4 Great Britain, p.

11 ธันวาคม 2561 เวลา 16:18 น. I knew it would be, your irregular life will soon be the ruin of you, why do you not work steadily as I do, and get your food regularly given to you? So the Wolf and the dog went towards the town together. On the way there the Wolf noticed that the hair on certain part of the Dog’s neck was very much worn away, so he asked him how that had come about. That is only the place where the collar is put on at night to keep me chained up, it chafes a bit, but one soon gets used to it. Then good bye to you, Master Dog.

There is nothing worth so much as liberty. A gaunt Wolf was almost dead with hunger when he happened to meet a house-Dog who was passing by. Once, a Cock lost his way and went inside a stable. This place looks so large and strange. I also do not see my family and friends anywhere!