เน โฮ ฟา ทู ร่า

I can make it through the rain. Relate sakin tong kanta nato super. เน โฮ ฟา ทู ร่า tanggapin na sa kabila ng kabaitan at pagmamahal na inilaan at binuhos mo sa taong minahal mo ng mas higit pa sa aking sarili . Sya pa yung tao na isa sa dahilan para maramdaman mo na napakapait ng naging karanasan mo sa taong ito na minahal mo ng tunay at totoo.

Masakit sa damdamin na mismo sa kanya mo pa maririnig ang salitang di mo kailanman hinangad na marinig . Rachelle Ann Go Search for a Star Grand Champion ! One of my favorite song ever. Nila Antika km org indo y? I like the way she sang this song. But for me, Mariah’s version is better because she’s the original Singer of this song. So what’s the problem if she cover this?

The song wouldn’t be as popular in the Philippines if she didn’t cover this. I really love this song ! PLOT TWIST: GAAT MORGAN DE MIST IN? DEZE FANS GINGEN IETS TE VER!

I can make it through the rain. Relate sakin tong kanta nato super. Napakahirap tanggapin na sa kabila ng kabaitan at pagmamahal na inilaan at binuhos mo sa taong minahal mo ng mas higit pa sa aking sarili . Sya pa yung tao na isa sa dahilan para maramdaman mo na napakapait ng naging karanasan mo sa taong ito na minahal mo ng tunay at totoo. Masakit sa damdamin na mismo sa kanya mo pa maririnig ang salitang di mo kailanman hinangad na marinig . Rachelle Ann Go Search for a Star Grand Champion ! One of my favorite song ever.

Nila Antika km org indo y? I like the way she sang this song. But for me, Mariah’s version is better because she’s the original Singer of this song. So what’s the problem if she cover this?

The song wouldn’t be as popular in the Philippines if she didn’t cover this. I really love this song ! PLOT TWIST: GAAT MORGAN DE MIST IN? DEZE FANS GINGEN IETS TE VER!

I can make it through the rain. Relate sakin tong kanta nato super. Napakahirap tanggapin na sa kabila ng kabaitan at pagmamahal na inilaan at binuhos mo sa taong minahal mo ng mas higit pa sa aking sarili . Sya pa yung tao na isa sa dahilan para maramdaman mo na napakapait ng naging karanasan mo sa taong ito na minahal mo ng tunay at totoo. Masakit sa damdamin na mismo sa kanya mo pa maririnig ang salitang di mo kailanman hinangad na marinig . Rachelle Ann Go Search for a Star Grand Champion ! One of my favorite song ever.

Nila Antika km org indo y? I like the way she sang this song. But for me, Mariah’s version is better because she’s the original Singer of this song. So what’s the problem if she cover this? The song wouldn’t be as popular in the Philippines if she didn’t cover this. I really love this song !

PLOT TWIST: GAAT MORGAN DE MIST IN? DEZE FANS GINGEN IETS TE VER! I can make it through the rain. Relate sakin tong kanta nato super.