เมย์ เลิก เจ

2 จากค่ายกามิกาเซ่ โดยได้เปิดตัวพร้อมกันกับกลุ่มศิลปินรุ่น 2 กลุ่มอื่น เมย์ เลิก เจ ในเดือน มีนาคม พ. I LOVE KAMIKAZE’S DESTINY ปี: พ. 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:48 น.

Xi Jinping pledges renewal of the nation”. Xi moves closer to becoming another paramount leader”. All hail Xi, China’s third ‘core’ leader”. China’s Soft-Power Deficit Widens as Xi Tightens Screws Over Ideology”. Xi Jinping calls for a Chinese dream, Daily Telegraph”. Xi Jinping’s political thought will be added to Chinese Communist Party constitution, but will his name be next to it?

A cult of personality is growing around China’s president. What will he do with his political capital? Cultural Revolution Shaped Xi Jinping, From Schoolboy to Survivor Christ Buckley and Didi Kirsten Tatlow. Xi Jinping: From ‘sent-down youth’ to China’s top”. National Emblem of the People’s Republic of China. 18 ธันวาคม 2560 เวลา 15:06 น. 13 กันยายน 2560 เวลา 22:14 น.