แจ้ง ลิขสิทธิ์

แจ้ง ลิขสิทธิ์ ชั้น 12 บางกอกฮอไรซอน ปากซอยรามคำแหง 60 ถ. 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.

3 สิงหาคม 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือที่ มท 0816. 11 เมกาบางนา – มาบุญครอง หมดระยะแยก ถ. 50 พระราม 7 – สวนลุมพินี หมดระยะ ถ. 54 วนซ้าย ออกจากห้วยขวาง ไปสะพานควาย ตัดเสริม ซ. 67 วัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3 หมดระยะ รพ. 73ก สวนสยาม – สะพานพุทธ หมดระยะ อสมท. 93 หมู่บ้านนักกีฬา – ท่าน้ำสี่พระยา หมดระยะ ถ.

504 ทุ่งครุ – ห้าแยกลาดพร้าว หมดระยะ รพ. 514 มีนบุรี – สีลม หมดระยะ อสมท. 515 ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยฯ หมดระยะ รพ. 547 หมู่บ้านเอื้ออาทร ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยฯ หมดระยะ รพ. 4 ตรงไปแยกสะพานเพลือง เลี้ยวขวาตามถนนบรรทัดทอง จนถึงแยกเจริญผล เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง จนถึง แยกวรจักร ตรงไปจนถึงแยกเรือนจํา ถ.