แร็คนาร็อค

Please forward this error screen to sharedip-160153131195. Platinum Version เป็น File สำหรับติดตั้งเพียง File เดียว แร็คนาร็อค 9. Windows Firewall ในตัวซึ่งช่วยป้องกัน Worm, Trojan หรือ Virus ได้ดีในระดับหนึ่งอีกด้วย. Key-Disk , ระบบจะไม่ไปแตะต้อง files, folder อื่นๆ ที่ อยู่ใน Disk นั้นเลย จึงมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย.

USB Drive ที่ระบบรองรับ จะเป็น ชนิด ยี่ห้อ หรือ อะไรก็ได้ที่ Windows มองเห็นเป็น Drive หนึ่งเมื่อเสียบเข้าที่เครื่อง. Lock ก่อน ถึงจะ สร้าง หรือ ลบ Key-Disk ได้. Flash Player แต่ในเครื่องไม่ได้ลงไว้ หรือโดนลบทิ้งจาก user, program นั้นๆก็จะใช้งานไม่ได้ตามไปด้วย. S Microsoft Windows, โดยปกติ Microsoft จะทำการ update component ของ Windows อยู่ตลอดเวลาซึ่งการ update บางอย่างนั้น มีความสำคัญมากๆ แต่มักจะถูกผู้ใช้มองข้ามไป. Download Program อื่นๆ จาก Internet หรือ เปิดจาก CD ROM. Avast Virus Cleaner” โปรแกรมสำหรับ กำจัด virus เฉพาะตัวสำคัญๆ เพื่อให้ ระบบใช้งานได้เกือบปกติก่อนที่ จะจัดหา ชุด เต็มไว้ลงอีกครั้ง. Install Program แปลกๆใหม่ๆโดยที่ Program เหล่านั้นยังไม่สมบูรณ์แบบที่จะใช้งาน และ เกิดเหตุการ windows update ตัวเองแต่ เครื่องเราไม่สามารถรับการ update นั้นได้สมบูรณ์.

Config ระบบ Software, Network, Device Driver , Windows ไม่สมบูรณ์. Windows ไม่ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับเป็น Public Terminal Service สำหรับร้าน Internet Cafe ดังนั้นระบบจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลมากกว่าการใช้งานส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เนื่องจาก ผู้ใช้มีพื้นฐานการใช้ Computer หลากหลาย แตกต่างกันออกไป โอกาสที่ Computer รวนก็เกิดสูงตามไปด้วย. S ของร้าน Internet และ Game ควรจะเป็นอะไร? My Cafe Cup เป็น Software ที่ Free หรือเปล่า? Classic เป็น version ต้นแบบ เหมาะกับธุรกิจขนาด เล็ก ไปถึง กลาง. Platinum เป็น version เชิงก้าวหน้า เต็มไปด้วย technologies ที่มีพื้นฐานจาก Classic version ที่ยอดเยี่ยม แต่เปี่ยมไปด้วยความสามารถมากมายที่คาดไม่ถึง, เหมาะสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ รวมถึง enterprise. ATX mainboard ที่มีขั้วต่อ 3-pin “WOL” และใช้  ATX power supply unit.

LAN Card ที่รองรับ WOL พร้อมต่อสายเข้ากับขั้วต่อ 3-pin “WOL” ของ mainboard. BIOS ของ Mainboard จะต้องตั้งค่าให้ LAN Wakeup เป็น enable. Client ได้กี่เครื่อง ใน Classic และ Platinum version? Classic version ที่หน้าจอ Online จะปรากฏ แถบสี ต่างกันไป มีความหมายอะไรบ้าง ?