ไม้ ส ตา ฟ

16 ล้านปีมาแล้ว ข้อมูลทางโมเลกุลแสดงว่า Dicerorhinus แยกจากสปีชีส์อื่นย้อนไปไกลถึง 25. 6-7 ไม้ ส ตา ฟ ขณะที่เพศผู้จะโตเต็มที่พร้อมผสมพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ 10 ปี กระซู่ตั้งท้องประมาณ 15-16 เดือน โดยทั่วไปกระซู่มีน้ำหนักแรกเกิด 40-60 กก. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society.

Derived from range maps in: Foose, Thomas J. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK. The Natural History and Conservation of the Greater One-Horned Rhinoceros. This map does not include unconfirmed historical sightings in Laos and Vietnam or possible remaining populations in Burma. London: European Association of Zoos and Aquaria. Mitochondrial DNA Variability and Conservation Genetics of the Sumatran Rhinoceros”.

2007 IUCN Red List of Threatened Species. Sumatran rhinos living on borrowed time in Sabah”. Description of a new subspecies of Rhinoceros, from Borneo, Didermocerus sumatrensis harrissoni”. Phylogeny of the living species of rhinoceros”. Zeitschrift fuer Zoologische Systematik und Evolutionsforschung.

Ancient DNA analysis reveals woolly rhino evolutionary relationships”. Sumatran or two-horned rhinoceros: a study of literature”. Natural Enclosure in Sungai Dusun Wildlife Reserve, Selangor, Malaysia”. Proceedings of the International Conference of the Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine. A field study of the Sumatran rhinoceros Dicerorhinus sumatrensis Fischer, 1814: Ecology and behaviour conservation situation in Sumatra. Anatomia, Histologia, Embryologia: Journal of Veterinary Medicine Series C. Ultrasound and endocrine evaluation of the ovarian cycle and early pregnancy in the Sumatran rhinoceros, Dicerorhinus sumatrensis”.

The rhinoceros in captivity: a list of 2439 rhinoceroses kept from Roman times to 1994. Helping a Species Go Extinct: The Sumatran Rhino in Borneo”. Conservation Programs for Sumatran and Javan Rhino in Indonesia and Malaysia”. Rookmaaker,Heinz-Georg Klös, “The rhinoceros in captivity”, pp.

Cincinnati Zoo’s Sumatran Rhino Makes History with Second Calf”. A Sumatran rhino’s last chance for love”. LAST SUMATRAN RHINO IN WESTERN HEMISPHERE IS LEAVING THE CINCINNATI ZOO”. Rhinos alive and well in the final frontier”. Rhino on camera was rare sub-species: wildlife group”.